Besiktningar

Auktoriserad Läderdoktor

Som auktoriserad läderdoktor kan jag besiktiga och åtgärda skador på skinnmöbler på ett professionellt sätt. Det innebär att jag kan reparera skador som uppstått på lädret utan att behöva byta ut den delen. Detta gäller under förutsättning att skadan ej är för stor och beroende på var på möbeln skadan uppkommit.

Jag utför också infärgning av skinn och läder på skadade områden samt fläckborttagning mm.

Jag utför besiktningar åt försäkringsbolag som Trygg-Hansa, If, Folksam och Länsförsäkringar. Bland mina kunder finns även Ikea, Mio Möbler och EM.